ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΨΜ

Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής
Συλλογικό Εργο
Η Ρώσικη Επανάσταση
Γιώργος Μαργαρίτης
Νάσος Βασιλακάκης
Άγγελος Γεωργιόπουλος
θεωρητικές προσεγγίσεις & ερμηνευτικές προεκτάσεις
Συλλογικό Εργο
Ιστορία και Κομμουνισμός
100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση
Περικλής Παυλίδης
Για την οικονομική και κοινωνική ιστορία της αρχαιότητας
Μια συλλογή
Μαξ Βέμπερ