ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΨΜ

Μια ανθολογία
Καρλ Μαρξ
Πρίν και μετά τον Marx
Ελευθερία και Αναγκαιότητα
Αλέξανδρος Χρύσης